Hier plaatsen we artikelen en referenties van boeken die voor ons project van belang zijn.

artikelen

Gert J.J. Biesta (2011). Het beeld van de leraar: Over wijsheid en virtuositeit in onderwijs en onderwijzen. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 32(3), 4–11.
Download pdf: gertbiesta_lerarenopleiding

Gert J.J. Biesta (2016). “Wereld-gericht onderwijs: vorming tot volwassenheid”. wij-leren.nl.
https://wij-leren.nl/gert-biesta-wereld-gericht-onderwijs-vorming-tot-volwassenheid.php.

Gert J.J. Biesta (2018). Tijd voor pedagogiek. Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. Utrecht. Universiteit voor Humanistiek, 42 pag.
Download pdf: biesta-tijd-voor-pedagogiek-oratie

Geert Kelchtermans (2018). Onderwijsvernieuwing is een werkwoord. Opleiden voor geëngageerde vernieuwingspraktijken. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(4), 7-22.
tvl394_1kelchtermans

boeken

Gert Biesta (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Phronese, 153 pag.

Anita Bruin-Raven, Hartger Wassink & Cok Bakker (2016). Kiezen voor persoonsvorming. Identiteitsontwikkeling van leerling en school. Culemborg: Phronese. Pdf downloaden.

George Lengkeek (2016). Pedagogisch Leiderschap. Het ondersteunen van vorming door onderwijs in exacte vakken. Delft. Uitgeverij Eburon, 768 pag.

Cornelis Verhoeven (2007). Inleiding tot de verwondering. (e-Book ed.). Den Haag: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl). Online lezen.

Dick van der Wateren (2016). Verwondering. Leren creatief en kritisch denken door vragen te stellen. Meppel. Ten Brink Uitgevers, 109 pag. Bestellen